เลเซอร์ตัดเหงือก - คอลเกต

แก้ไขปัญหาเหงือกด้วยเลเซอร์ได้อย่างไร

คุณอาจกลับจากการไปตรวจฟันและพบว่าคุณเป็นโรคทางปริทันต์ มีทางเลือกในการรักษาปัญหาเหงือกอักเสบมากมายหลายวิธีตามแต่ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ปริทันต์บำบัดด้วยเลเซอร์ซึ่งเป็นการรักษาทางเลือกที่น่ากลัวน้อยกว่าการผ่าตัดและกำลังเป็นที่นิยม

คงเคยได้ยินว่าเลเซอร์ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมในด้านต่างๆอย่างมาก และทราบหรือไม่ว่าเลเซอร์ได้ขยายไปสู่การดูแลด้านทันตกรรมแล้วเช่นกัน ฟังดูเหมือนน่าสนใจ แต่ก็ควรทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับการรักษาทางเลือกด้วยวิธีนี้ ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเกี่ยวกับแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ มาดูกันว่าโรคปริทันต์คืออะไร การรักษาด้วยเลเซอร์มีวิธีการทำงานอย่างไร ความเสี่ยงและประโยชน์ที่พบทั่วไปคืออะไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปริทันต์

โรคปริทันต์หรือโรคเหงือกอักเสบคือการอักเสบของเนื้อเยื่อและกระดูกที่ทำหน้าที่ยึดฟันของคุณให้เข้าที่ เป็นการอักเสบระยะลุกลามในเหงือกของคุณ หากตรวจพบในขณะที่ยังอยู่ในระยะที่เราเรียกกันว่าเหงือกอักเสบ ปัญหานี้สามารถรักษาให้เป็นปกติได้ด้วย กิจวัตรการดูแลสุขภาพช่องปากที่เคร่งครัด  แต่โรคปริทันต์ต้องได้รับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ตามรายงานของ สถาบันวิจัยทันตกรรมและใบหน้าแห่งชาติ (NICDR) อาการเหล่านี้มักเกิดกับผู้ใหญ่ในวัย 30 และ 40 เป็นส่วนใหญ่ ปัจจัยเสี่ยงของโรคปริทันต์ ได้แก่

 • สุขอนามัยในช่องปากไม่ดี
 • การสูบบุหรี่
 • ความเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน
 • การใช้ยาบางชนิด
 • ความอ่อนแอทางพันธุกรรม

การขูดหินปูนและการเกลารากฟัน เป็นการรักษามาตรฐานสำหรับโรคปริทันต์ การทำความสะอาดในระดับลึกโดยไม่ต้องผ่าตัดนี้จะช่วยขจัดคราบหินปูน คราบจุลินทรีย์ (ไบโอฟิล์ม) และแบคทีเรียออกจากฟันในบริเวณใต้ขอบเหงือกและรากฟันได้ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมการสร้างเนื้อเยื่อเหงือกของคุณให้งอกกลับมาโอบกระชับรอบฟันของคุณด้วย

หรืออีกทางหนึ่ง ปริทันตทันตแพทย์ของคุณอาจวินิจฉัยว่าวิธีการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคปริทันต์ของคุณเป็นทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากการอักเสบรุนแรงที่เหงือกของคุณ NIDCR กล่าวว่าทางเลือกการผ่าตัดแบบทั่วไปที่เรียกว่าการผ่าตัดแผ่นเหงือกนั้น จะเป็นการผ่าตัดในเนื้อเยื่อเหงือก จากนั้นดึงกลับเพื่อทำความสะอาดในระดับลึกรอบ ๆ รากฟันที่อยู่ข้างใต้ หลังจากนั้นเนื้อเยื่อเหงือกของคุณจะถูกเย็บปิดให้เข้าที่เพื่อให้แผลหายสนิท

ตัวเลือกการผ่าตัดอื่นๆ สำหรับรักษาโรคปริทันต์ ได้แก่ การปลูกถ่ายกระดูก การปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน การชักนําให้เนื้อเยื่อ​คืนสภาพ และการใช้โปรตีนกระตุ้นเนื้อเยื่อ

วิธีการทำงานของเลเซอร์บำบัด

การบำบัดด้วยเลเซอร์ไม่ใช่การรักษาแบบเดี่ยวๆ แต่เป็นการทำงานร่วมกับการรักษาแบบดั้งเดิมด้วย ในการทำปริทันต์บำบัดด้วยเลเซอร์ ปริทันตทันตแพทย์ของคุณจะใช้เลเซอร์เพื่อเข้าถึงและกำจัดเนื้อเยื่อเหงือกที่อักเสบออกจากรอบๆ รากฟันของคุณ จากนั้นจะขจัดคราบหินปูนและคราบจุลินทรีย์ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณด้านล่างและรอบๆ ขอบเหงือกของคุณ หลังจากนั้นใช้เครื่องมืออีกชนิดเพื่อเกลาจุดหยาบบนฟันของคุณทั้งด้านบนและด้านล่างของขอบเหงือก การกำจัดจุดหยาบเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสที่ฟันและเหงือกของคุณจะดึงแบคทีเรียเข้ามามากขึ้นและเกิดการอักเสบได้ในอนาคต

หลังการบำบัดด้วยเลเซอร์ ช่องปากของคุณจะต้องใช้เวลาในการรักษาและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ในระหว่างขั้นตอนการรักษานี้ เหงือกของคุณไม่ควรเกิดการอักเสบเพื่อให้สามารถงอกกลับมากระชับรอบๆ ฟันของคุณได้ เช่นเดียวกับเสื้อคอเต่าที่สวมพอดีกับคอของคุณ!

คุณควรทราบว่า ไม่ใช่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทุกคนจะสามารถรักษาด้วยเลเซอร์ได้ ผู้ที่ตัดสินใจรักษาผู้ป่วยด้วยการบำบัดชนิดนี้จะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เลเซอร์ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีเทคนิคที่เหมาะสมและเข้าใจวิธีใช้ความยาวคลื่นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงและประโยชน์

การใช้เลเซอร์เพื่อทำความสะอาดเนื้อเยื่อเหงือกที่มีปัญหามีประโยชน์หลายประการ ประโยชน์หลักๆ สี่ประการของการใช้เลเซอร์บำบัดเพื่อรักษาปัญหาเหงือกมีดังนี้

 • เวลาในการฟื้นตัวและการรักษาจะสั้นลง
 • คุณไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาทั่วไป เหมือนที่บางครั้งต้องใช้ในการผ่าตัดทางทันตกรรมในรูปแบบอื่นๆ
 • เลเซอร์สามารถพุ่งเป้าหมายไปบริเวณพื้นที่ที่เป็นปัญหาได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ
 • มีเลือดออก ปวด และบวมน้อยกว่า เนื่องจากปริทันต์บำบัดด้วยเลเซอร์มีการรุกรานน้อยกว่าการผ่าตัดปกติ

แม้จะมีประโยชน์หลายประการเหล่านี้ แต่หน่วยงานทางการแพทย์บางแห่งยังไม่สนับสนุนการบำบัดด้วยวิธีนี้ ผลของปริทันต์บำบัดด้วยเลเซอร์ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าแนวทางการรักษาด้วยวิธีนี้ดีกว่าการรักษาโรคปริทันต์แบบเดิม ตามที่สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(AAP)ได้อธิบายไว้ แต่การรักษาได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายได้รับการรักษา

ค่าใช้จ่ายและความคุ้มครองการประกันสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาปัญหาเหงือกด้วยเลเซอร์นี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณและความรุนแรงของอาการปริทันต์อักเสบของคุณ โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของคุณจะไม่ยืนยันค่ารักษาจนกว่าจะมีโอกาสตรวจอาการของคุณ

หากคุณมีประกันด้านทันตกรรม ให้พิจารณาว่าผู้ให้บริการประกันสุขภาพของคุณจะจ่ายคืนเงินให้คุณสำหรับการรักษาโรคปริทันต์ของคุณหรือไม่ และมีวงเงินหรือข้อจำกัดในการจ่ายคืนตามประเภทของการรักษาหรือไม่ เป็นการดีที่สุดที่คุณควรขอคำยืนยันจากบริษัทประกันของคุณก่อนที่จะเลือกการรักษาด้วยวิธีนี้ เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลุดลอดสายตาคุณไปได้

การดูแลด้านทันตกรรมหลังการบำบัด

ระยะเวลาในการพักฟื้นและการดูแลด้านทันตกรรมหลังการบำบัดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความยาวคลื่นที่ใช้ในการรักษาด้วยเลเซอร์บำบัดของคุณ ความรุนแรงของอาการและสภาวะทางการแพทย์ของคุณ หลังการรบำบัดด้วยเลเซอร์ การดูแลหลังการผ่าตัดของคุณจะมีขั้นตอนการรักษาเฉพาะตัว และผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของคุณจะให้คำแนะนำในการดูแลเฉพาะสำหรับคุณ

โดยทั่วไปคุณอาจพบอาการต่อไปนี้ทันทีหลังการทำปริทันต์บำบัดด้วยเลเซอร์

 • การเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อเยื่อเหงือก
 • มีเลือดออกเล็กน้อยและมีอาการบวมบริเวณที่ทำเลเซอร์
 • มีอาการปวดหรือเสียวฟัน
 • น้ำยาบ้วนปากตามใบสั่งยามีรสชาติแย่

เราขอแนะนำให้คุณรับประทานอาหารอ่อนๆ แต่มีคุณค่าทางโภชนาการในขณะพักฟื้น หลีกเลี่ยงอาหารที่ร้อนจัดและเผ็ดจัด รวมถึงหมากฝรั่ง ลูกอมแข็งๆ คุกกี้ มันฝรั่งทอด และอาหารกรุบกรอบอื่นๆ จะช่วยให้ปากของคุณสามารฟื้นตัวได้โดยปราศจากการรบกวน

การรักษาสุขอนามัยในช่องปากระดับ A + เป็นประจำหลังจากที่คุณได้รับการรักษาโรคปริทันต์ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการอักเสบซ้ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของคุณจะแนะนำวิธีการดูแลรักษาที่ดีที่สุดในบริเวณที่มีการบำบัดด้วยเลเซอร์ รวมทั้งภายในช่องปากของคุณด้วย แต่โดยทั่วไปแล้ว การแปรงฟันวันละสองครั้ง การทำความสะอาดระหว่างเหงือกวันละครั้งด้วยไหมขัดฟัน เครื่องพ่นทำความสะอาดฟันด้วยน้ำ หรือเครื่องมือทำความสะอาดซอกฟันอื่นๆ และการบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีสารต้านแบคทีเรียเป็นประจำ จะเป็นวิธีการหลักของกิจวัตรการดูแลช่องปากที่ยอดเยี่ยมของคุณ

แนวคิดของเลเซอร์ตัดเหงือกอาจฟังดูเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าการรักษาทางทันตกรรมมีความก้าวหน้ามากแค่ไหน และการมีทางเลือกในการรักษาปัญหาเหงือกที่เจ็บปวดน้อยลงและรุกรานน้อยลงนั้นน่าสนใจมากทีเดียว การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมที่เชื่อถือได้ของคุณ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบำบัดด้วยเลเซอร์นี้ด้วยความสะดวกใจ แต่ควรรับทราบด้วยว่ามีทางเลือกอื่นๆ อีกมากมายที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม