เรามีฟันทั้งหมดกี่ซี่
Badge field

เรามีฟันทั้งหมดกี่ซี่

Published date field

คุณเคยสงสัยไหมว่า เรามีฟันกี่ซี่ คำตอบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดคืออายุ เด็กกับผู้ใหญ่จะมีฟันคนละชุดกัน แล้วเด็กมีฟันทั้งหมดกี่ซี่ล่ะ

ฟันน้ำนม

ฟันของเด็กจะเริ่มงอก เมื่อพวกเขาอายุราว ๆ หกเดือน ในทางการแพทย์ฟันน้ำนมจะเรียกว่า Deciduous teeth เพราะสุดท้ายแล้ว ฟันเหล่านี้จะหลุดออกเหมือนกับต้นไม้ผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง คนส่วนใหญ่จะเรียกฟันแบบนี้ว่าฟันน้ำนม แต่บางครั้งก็อาจจะเรียกว่าฟันชุดแรกหรือฟันของทารก

เด็กจะมีฟันน้ำนม 20 ซี่ แบ่งเป็นฟันบน 10 ซี่และฟันล่าง 10 ซี่ ฟันเหล่านี้กำหนดตำแหน่งของฟันแท้ที่จะงอกขึ้นมาเมื่อฟันน้ำนมหลุด แต่ถึงแม้ว่าฟันน้ำนมจะหลุดเมื่อเวลามาถึง ก็ไม่ได้หมายว่าคุณไม่ต้องดูแลรักษาฟันน้ำนมเหมือนอย่างฟันแท้ และควรให้ลูกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และแปรงฟันเป็นนิสัยตั้งแต่ตอนที่ฟันเริ่มงอก เมื่อลูกอายุประมาณหกขวบ ฟันน้ำนมจะเริ่มโยกและหลุด และมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ กระบวนนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนที่ลูกเริ่มเป็นวัยรุ่น

ฟันแท้

ผู้ใหญ่จะมีฟันมากกว่าเด็ก กล่าวคือ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะมีฟัน 32 ซี่ ประกอบด้วยฟันตัด 8 ซี่ ฟันเขี้ยว 4 ซี่ ฟันกรามน้อย 8 ซี่ และฟันกราม 12 ซี่ (รวมฟันคุด 4 ซี่) คนส่วนใหญ่จะมีฟันแท้งอกครบ 32 ซี่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ใหญ่มักจะถอนฟันคุดอออกเพราะช่องปากของคนเรามีช่องว่างไม่พอสำหรับให้ฟันเหล่านี้งอกขึ้นได้ตามปกติหรือเรียงตัวเสมอกับฟันซี่อื่น

ถ้าเช่นนั้น เรามีฟันทั้งหมดกี่ซี่ ปกติแล้ว เด็ก ๆ จะมีฟัน 20 ซี่ ส่วนผู้ใหญ่จะมีฟัน 32 ซี่ (28 ซี่ หากถอนฟันคุดออก) ซี่งฟันแต่ละซี่ต้องได้รับการดูแลอย่างดี เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพฟัน ได้จากแหล่งข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของคอลเกต

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม