ควรทำอย่างไรเมื่อเสียวฟันเพราะความเย็น
Badge field

ควรทำอย่างไรเมื่อเสียวฟันเพราะความเย็น

Published date field

อาการเสียวฟันเพราะความเย็นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย บทความซึ่งตีพิมพ์ใน วารสารทันตนานาชาติกล่าวว่า ผู้ที่มีอายุ 20 ถึง 50 ปีมีอาการเสียวฟันเกือบ 57 เปอร์เซ็นต์ ข่าวดีคืออาการเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย บางคนอาจใช้ยาสีฟันชนิดพิเศษหรือรักษาโดยทันตแพทย์

สาเหตุของอาการเสียวฟัน

ตามที่ สมาคมทันตแพทย์อเมริกันด้านสุขภาพช่องปากกล่าวไว้ว่า อาการเสียวฟันเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน อาการเสียวฟันเพราะความเย็นส่วนใหญ่มักเกิดบริเวณคอฟันหรือขอบเหงือก เนื่องจาก เนื้อฟันที่ถูกเผยออกจากการสึกกร่อนของเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน อย่างไรก็ตาม อาการเสียวอาจเกิดจากฟันมีรูผุ วัสดุอุดฟันหลุด หรือสึกกร่อนบางส่วน หรือผิวเคลือบรากฟันเสื่อม และส่วนใหญ่มักเกิดจากข้อหลังสุด

สาเหตุที่ทำให้ผิวเคลือบรากฟัน เสื่อม

ทาง BBC จัดว่าเคลือบฟันเป็นส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกาย เคลือบฟันปกคลุมตัวฟันที่อยู่เหนือขอบเหงือก แต่รากฟันไม่มีเคลือบฟันคลุมทำให้รากถูกเผยได้ด้วยหลายสาเหตุ เนื้อฟันบริเวณ รากจะถูกปกคลุมด้วยเคลือบรากฟัน เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบว่า ท่อเนื้อฟันส่งผ่านอุณหภูมิอาหารที่รับประทานไปยังเซลล์ประสาทภายในฟัน เมื่อเจอความเย็นเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกเสียวฟันขึ้นมาทันที สาเหตุที่ทำให้รากฟันเผยคืออะไร สมาคมทันตแพทย์อเมริกันระบุว่าเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้


  • การแปรงฟันไม่ถูกวิธี
  • การกัดฟันหรือบดฟัน
  • ฟันสึกกร่อนจากกรด และ
  • การจัดฟัน

วิธีการรักษา

วิธีการรักษานั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการเสียวฟันและปัจจัยร่วม ทันตแพทย์จะตรวจประเมินสภาวะฟันก่อนแนะนำการรักษาที่เหมาะสมให้คุณ ทั้งรับการรักษาในคลินิกหรือทำเองที่บ้าน โดยมีวิธีดังต่อไปนี้


  • ใช้ยาสีฟันสูตรลดอาการเสียวฟัน
  • ใช้ฟลูออไรด์เสริมในคลินิกหรือทำเองที่บ้าน
  • เปลี่ยนอาหารที่รับประทาน
  • ทำครอบฟันหรือใช้วัสดุอุดที่ยึดกับฟันเพื่อคลุมบริเวณที่มีอาการ
  • ปลูกเหงือกปิดบริเวณที่เหงือกร่น
  • รักษารากฟัน

ฟลูออไรด์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดอาการเสียวฟัน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบครีม วานิชที่ทันตแพทย์สั่งจ่ายให้ หรือน้ำยาบ้วนปากที่หาซื้อได้เอง ฟลูออไรด์ช่วยให้เคลือบฟันและเนื้อฟันแข็งแรง จึงช่วยลดอาการเสียวฟันได้ การใช้ฟลูออไรด์ ควรทำร่วมกับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี ซึ่งก็คือการแปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วยแปรงสีฟันขนนุ่ม การรับประทานอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันเนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดส่งผลให้เสียวฟันได้

การรักษารูปแบบอื่นโดยทันตแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชายด้านปริทันต์ เช่น การบูรณะและปกป้องรากที่ถูกเผย หรือการปิดส่วนที่ถูกทำลายไป เป็นต้น

อาการเสียวฟันเพราะความเย็นจากอาหารเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย จนอาจส่งผลให้คนกลัวการทำฟันได้ และการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้ต้องทนกับการเสียวฟันโดยไม่จำเป็น โชคดีที่ในปัจจุบันมีงานวิจัยใหม่ๆ เช่น ยาที่ทันตแพทย์สั่งจ่ายหรือหาซื้อได้เองที่ช่วยลดอาการเสียวฟันได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อตรวจประเมินและรับคำแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะกับคุณ เพื่อสุขภาพช่องปากและร่างกายที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: ดอนน่า รูนสเวลล์, RDH, BS, ทันตาภิบาล ทำงานในคลินิกเอกชนเป็นเวลา 31 ปี ผู้มีประสบการณ์ในการป้องกันปัญหาทางทันตกรรมและให้ทันตสุขศึกษาด้านอาหารแก่เด็กนักเรียนในเมืองเฟลมิงตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ ดอนน่ายังสนใจเรื่องการควบคุมการติดเชื้อและความปลอดภัยสำหรับทันตบุคลากรเป็นพิเศษและให้การอบรมเพื่อนร่วมงานเป็นประจำทุกปี ทั้งยังเป็นหัวหน้าเนตรนารีและร่วมทำพันธกิจเด็กที่โบสถ์ ดอนน่าใช้ความสามารถในการสื่อสารและความเป็นผู้นำผลักดันเด็กๆ ในชุมชนของเธอ เธอเขียนบทความให้คอลเกตมาตั้งแต่ปี 2013.

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม