ปริทันตวิทยา - คอลเกต

ปริทันตวิทยาเบื้องต้น

ทันตแพทย์ทั่วไปอาจอุดฟันได้ดีและดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงได้ แต่หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกหรือโรคปริทันต์ ส่วนใหญ่แล้วคุณจะถูกส่งต่อให้ปริทันตทันตแพทย์ช่วยรักษา ปริทันตทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านปริทันตวิทยา ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นการป้องกันและรักษาโรคเหงือก

ปัญหาเกี่ยวกับเหงือกพบได้บ่อยในสหรัฐอเมริกา การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารปริทันตวิทยายืนยันว่าร้อยละ 46 ของประชากรอายุมากกว่า 30 ปีในสหรัฐอเมริกามีปริทันต์อักเสบ (ปัญหาเหงือก) แม้ว่าคุณจะสามารถลดความเสี่ยงของปัญหาเหงือกได้ด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง ใช้ไหมขัดฟัน และพบทันตแพทย์ แต่อาจมีบางครั้งที่คุณต้องพบปริทันตทันตแพทย์และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปริทันตวิทยา

ปริทันตทันตแพทย์คือใคร?

โดยปกติทันตแพทย์ทั่วไปสามารถรักษาโรคเหงือกระยะแรกได้ เช่น เหงือกอักเสบ แต่ถ้าคุณมีเหงือกอักเสบรุนแรงหรือชนิดร้ายแรง ก็มีแนวโน้มที่คุณต้องพบปริทันตทันตแพทย์ ปริทันตทันตแพทย์บางคนเชี่ยวชาญการรักษาปริทันต์อักเสบขั้นรุนแรงโดยเฉพาะ

ปริทันตทันตแพทย์จะทำอย่างไรเพื่อรักษาโรคเหงือกนั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค กรณีที่เหงือกอักเสบระยะเริ่มต้น อาจเพียงต้องทำความสะอาดผิวรากฟันหรือที่รู้จักกันดีคือ การขูดหินปูนและเกลารากฟัน กรณีที่เหงือกอักเสบขั้นร้ายแรงขึ้น อาจต้องทำศัลยกรรมปริทันต์เพื่อชดเชยเนื้อเยื่อเหงือกที่สูญเสียไปหรือการรักษาเพื่อลดร่องลึกปริทันต์ระหว่างฟันกับเหงือก ในกรณีที่เหงือกอักเสบขั้นรุนแรงที่สุด ปริทันตทันตแพทย์อาจกำจัดส่วนที่ถูกทำลายไปหรือถอนฟันผุและใส่รากเทียมในตำแหน่งนั้นแทน

รากเทียมไม่เหมือนฟันเทียมหรือการใส่ฟันประเภทอื่นๆ รากเทียมจะเป็นส่วนหนึ่งในช่องปาก ลักษณะและความรู้สึกเหมือนฟันธรรมชาติ คุณสามารถทำความสะอาดรากเทียมเหมือนที่ทำกับฟันธรรมชาติของคุณ เมื่อปริทันตทันตแพทย์ฝังรากเทียม จะขันสกรูยึดรากเทียมที่ทำจากไทเทเนียมไว้กับกระดูกที่รองรับฟันและยึดส่วนครอบฟันกับหลักรากเทียม

ปริทันตทันตแพทย์ช่วยป้องกันปัญหาเหงือกอย่างไร

อีกด้านหนึ่งของปริทันตวิทยาที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจในการรักษาปัญหาเหงือกคือ การป้องกัน ปริทันตทันตแพทย์ไม่เพียงรักษาปัญหาด้านปริทันต์เท่านั้น แต่ยังช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาได้ตั้งแต่แรกเริ่ม

สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AAP) ได้กำหนดแบบประเมินสภาพปริทันต์อย่างละเอียด ซึ่งควรตรวจทุกปีเพื่อหาอาการแสดงของปัญหาเหงือกระยะเริ่มต้น การประเมินจะช่วยให้ทันตแพทย์เห็นภาพรวมของสภาพช่องปากผู้ป่วย ระหว่างที่ตรวจ ปริทันตทันตแพทย์จะประเมินฟัน เหงือก คราบจุลินทรีย์ โครงสร้างกระดูก การสบฟัน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคเหงือก

ภายหลังการตรวจ ทันตแพทย์อาจแนะนำวิธีดูแลฟันและเหงือกของคุณ เช่น การแปรงฟันให้บ่อยขึ้น หรือให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดเหงือกอักเสบได้ถึงร้อยละ 45 ด้วยเหงือกที่แข็งแรงสุขภาพดียิ่งขึ้น

การค้นหาปริทันตทันตแพทย์

เมื่อทันตแพทย์ทั่วไปแนะนำให้พบปริทันตทันตแพทย์ ก็จะแนะนำใครสักคนให้คุณเลย แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ข้อมูลที่ใช้ช่วยหาทันตแพทย์เฉพาะทางคือ หาคนที่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและเชี่ยวชาญด้านปริทันตวิทยา นอกจากนี้ ควรเลือกทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน โดยเฉพาะในด้านการรักษาที่คุณจำเป็นต้องได้รับ

อย่าลืมนึกถึงการเดินทางก่อนเลือกปริทันตทันตแพทย์ มองหาทันตแพทย์เฉพาะทางที่ทำคลินิกในช่วงเวลาที่คุณสะดวก หากจะใช้ประกัน ลองหาทันตแพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายประกันที่คุณมีอยู่

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม