Badge field

อะไรคือสาเหตุของ
อาการเสียวฟัน ?

Published date field

อาการเสียวฟันคืออะไร?
ผู้คนจำนวนมากประสบปัญหาอาการเสียวฟัน โดยมักจะเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มร้อน เย็น หวาน หรือเปรี้ยว เข้าไป ภายใต้สภาวะปกติ บริเวณเนื้อฟันแนวรากของฟัน (ชั้นที่อยู่ล้อมรอบเส้นประสาท) ที่เคลือบด้วยสารเคลือบฟันในตัวฟันและเหงือกที่ ล้อมรอบฟัน เมื่อเวลาผ่านไป สารเคลือบฟันดังกล่าวสามารถบางลง นั่นจึงทำให้การป้องกันลดน้อยลง และเหงือกยังอาจร่นได้ตลอดเวลา เผยให้เห็นพื้นผิวรากฟันที่อยู่ใต้เนื้อฟัน

เนื้อฟันมีจำนวนรูหรือท่อที่เชื่อมต่อจากด้านนอกของฟันไปที่ศูนย์กลางเส้นประสาท เมื่อเนื้อฟันเผยออกมา ท่อเหล่านี้จะอาจถูกกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรืออาหารบางชนิด ภาพแสดงให้เห็นลักษณะของท่อเนื้อฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เป็นดังนี้

Microscopicviewofdentin

อะไรเป็นสาเหตุของอาการเสียวฟัน?
การเผยของเนื้อฟันอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากหลาย ปัจจัย สาเหตุบางส่วนที่พบบ่อยมากขึ้นคือ

 • ภาวะเหงือกร่นเนื่องจากอายุ หรือการแปรงฟันที่ไม่เหมาะสม
 • เครื่องดื่มที่เป็นกรด (เช่น โซดา) ที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนเคลือบฟันและ การเผยของเนื้อฟัน
 • การบดฟัน – ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการรู้สึกเสียวแปลบ ทั้งหมดของฟัน
 • การแปรงฟันด้วยยาสีฟันด้วยการขัดถูมากๆ การแปรงฟันไม่ถูกวิธี หรือ การแปรงฟันมากกว่าสามครั้งต่อวัน อาจทำให้เกิดการสูญเสียของสารเคลือบฟัน
 • โรคเหงือก ซึ่งอาจมีผลทำให้เหงือกร่นได้
 • ฟันบิ่นหรือหักอาจทำให้เผยให้เห็นเนื้อฟัน

นอกจากนี้ยังมีการรักษาทางทันตกรรมก็เป็นสาเหตุ ของความรู้สึกไวได้ การรักษา เช่น การฟอกฟันขาว การทำความสะอาดฟันโดยผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรม การใส่ที่ครอบฟันหรือการอุดฟันเป็นที่ทราบว่าเป็น สาเหตุทำให้มีความรู้สึกไวในระหว่างหรือหลังจากขั้นตอนดังกล่าว

ต้องทำอย่างไรได้บ้าง?
ขั้นตอนแรกในการลงมือจัดการเกี่ยวกับอาการเสียว ฟันทางทันตกรรม นั่นคือ การหาสาเหตุให้พบ ทันตแพทย์มืออาชีพสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ ถ้าความรู้สึกเสียวฟันเนื่องจากการเผยเนื้อฟัน มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้ เช่น ให้ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมช่วยหาวิธีลดอาการ เสียวฟัน วิธีการเหล่านี้ได้แก่

 • การใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงที่อ่อนนุ่ม
 • การแปรงฟันอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกัน การเสียดสีของสารเคลือบฟันและภาวะ เหงือกร่นได้
 • การใช้ยาสีฟันสูตรพิเศษที่จะช่วยลดอาการ เสียวฟัน
 • ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมสามารถ:
  • ใช้การเคลือบฟลูออไรด์ในบริเวณที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความ แข็งแรงของฟัน
  • กำหนดให้ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงแปรงฟันทุกวัน
  • ใส่ตัวยาช่วยฟื้นฟูทางทันตกรรม เพื่อช่วยเสริมสร้างบริเวณที่สูญเสียเคลือบฟัน

ท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะต้องใช้กรรมวิธีการดูแลด้วย ตนเองหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายตามเคาน์เตอร์ หรือไม่ก็ตาม แต่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คū9;อ การเข้าพบผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมเพื่อให้ช่วยหา สาเหตุของอาการเสียวฟันและช่วยให้คุณหาทาง แก้ปัญหาที่ใช้ได้ผล

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม