çocuk diş hekimi

Çocuk Diş Hekimi: Pediatrik Diş Hekimi Nedir?

Birçok aile çocuğunu aile dişçisine ya da sıradan bir dişçiye götürür. Ancak bazı aileler ekstra ve özel bir tedaviye ihtiyaç duyar. Pediatrik diş hekimlerinin kendilerine has nitelikleri vardır: Küçük çocuklara daha nazik bir tedavi ve eğitim sunabilirler, özel ihtiyaçları veya engelleri olan genç hastaları tedavi edebilirler. Pediatrik ve genel diş hekimleri arasındaki farkı ve pediatrik diş hekiminin sağlayacağı faydaları daha yakından keşfedin.

Pediatrik Diş Hekiminin Görevi Nedir?

Pediatrik diş hekimleri, daha nazik bir tedavi gerektiren çocukların, özel ihtiyaçları ve engelleri olan çocuk ve ergenlerin tedavisine odaklanan öğrenim programlarından mezun olur. Bu program, diş hekimliği okulunun ardından devam eden 2-3 yıllık programı da kapsar. Program, hastanelerde çalışmayı, daha ağır diş tedavilerine ihtiyaç duyan çocuklarla çalışmayı ve acil durumları kapsar. Pediatrik diş hekimleri, ortodontik diş düzeltme yöntemlerini de öğrenir. Pediatri uzmanları ve genel dişçilerle sıkı irtibat içerisinde çalışırlar. Pediatri uzmanları ve genel dişçiler, seçilen hastaları pediatrik diş hekimlerine yönlendirir. Bazı pediatrik diş hekimleri, diş hekimliği fakültelerinde ders verir ve çocukları ilgilendiren ağız sağlığı sorunlarını engellemek için daha iyi yöntemler geliştirmeyi amaçlayan araştırmaların yürütülmesi için hastanelerin eğitim tesislerinde çalışır. American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), bu hekimlerin rolü hakkında daha fazlasını öğrenmek için birçok kaynağın bulunduğu bir liste sunmaktadır.

Pediatrik Diş Hekimleri Çocuklara Ne Faydalar Sunar?

Tüm dişçiler gibi pediatrik diş hekimleri de ağız sağlığına, hastalıkların önlenmesi ve tedavisine ve de diş çürüklerine odaklanır. Çocukların en iyi şekilde nasıl tedavi edileceği üzerine aileleri ve diğer diş profesyonellerini eğitirler. Pediatrik diş hekimleri ayrıca çocuklara prosedürleri açıklamada ve genç hastalarıyla aralarında güven inşa etmede uzmandır.

AAPD, pediatrik diş hekimlerinin genç hastalarıyla iletişim kurmak için kullandıkları birçok yöntemin bir listesini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:

  • Pozitif destek - Hastaların yerinde oturup yönergeleri takip ederek uslu durmaları için onları teşvik etmektir.
  • Anlat-göster-yap - Dişçinin tedaviyi çocuğun anlayacağı bir dilden açıklamasını, nasıl uygulanacağını basit bir şekilde göstermesini ve sonrasında prosedüre başlamasını içeren bir yöntemdir.
  • Ton - Pediatrik diş hekimleri, güven inşa etmek ve randevunun gizemini yok etmek için daha arkadaşça ve yatıştırıcı bir ton kullanabilir.

Kimler Pediatrik Diş Hekimine Gidebilir?

Pediatrik diş hekimleri, pediatri uzmanları gibi doğumdan üniversite çağına kadar çocukları tedavi edebilir. Bir sağlık problemi nedeniyle genç bir hastanın, hastanede bir diş tedavisine ihtiyaç duyduğunu varsayalım. Bu senaryoda, durum için kalifiye tek kişi pediatrik diş hekimidir. Genelde pediatrik diş hekimleri, 18 yaşını geçen ve özel ihtiyaçları olan hastalarla da ilgilenir çünkü hastanın diş tedavisi geçmişini, özel uygulamalarını ve prosedür gereksinimlerini bilen kişidir.

Genel Diş Hekimi Yerine Pediatrik Diş Hekimi Seçmenin Gerekçesi Nedir?

Tüm genel diş hekimleri fakültede pediatri uzmanları tarafından eğitimler alır. Bazı genel diş hekimleri, küçük çocuklarla ilgilenmede ve çocukluk döneminin yaygın dişe yönelik ihtiyaçlarını karşılamada diğerlerine göre kendilerini daha rahat hisseder. Ancak genel diş hekimi, küçük bir çocuğu ya da özel ihtiyaçları olan bir çocuğu tedavide rahat hissetmiyorsa onları bir pediatrik diş hekimine yönlendirebilir.

Pediatrik diş hekimleri, genel diş hekimleri gibi diş prosedürleri gerçekleştirir. Ama özel eğitimleri sayesinde birçok zorlu davranış problemiyle de başa çıkabilirler.

Çocuklar, dişçi ziyaretlerinde yetişkinlere göre farklı davranır. Bir çocuk, tanımadığı bir ortamda gergin olabilir, korkabilir. Bu gerginlik, hastanın yoğun bir tedavi gerektirdiği durumlarda büyük bir sorun olabilir. Bir çocuğun ya da engelleri olan bir hastanın yoğun bir diş tedavisine ihtiyaç duyduğu durumda pediatrik diş hekimi sıklıkla sedasyon ya da genel anestezi kullanacaktır.

Doğru Pediatrik Diş Hekimini Bulmanın Yolları

Öncelikle çocuğunuzun pediatri uzmanına tavsiye için danışın. İnternet üzerinden de araştırma yapabilirsiniz. Pediatrik diş hekimliği eğitimi almış hekimleri tercih edin. Pediatrik diş hekimi, çocuğunuzun bir ömür boyu sağlıklı bir gülüşe sahip olmasına yardım edebilir ve olumlu geçen dişçi ziyaretlerinin garantisi olabilir.

Ağız sağlığı ile ilgili daha fazla öneri ve ipucu almak ister misiniz?

Kayıt Ol