The first-of-its-kind recyclable toothpaste tube
How to recycle

 

Si mund ta ricikloj tubetin?

Si mund ta ricikloj tubetin? A duhet ta pres atë dhe të nxjerr gjithë pastën e dhëmbëve që ka mbetur brenda apo duhet ta shpëlaj mirë?

MËSO MË SHUMË

 

What it tube made from

 

Çfarë materiali ka ky tubet?

Tubeti përbëhet kryesisht nga HDPE (polietilen me dendësi të lartë), plastikë #2. Tapa përbëhet nga PP (polipropilen), plastikë #5.

MËSO MË SHUMË

 

Sharing technology

 

Përse e ndajmë edhe me të tjerët teknologjinë tonë të tubetëve?

Ky projekt nuk ka lidhje vetëm ne, ai shkon përtej nesh. Duke e ndarë teknologjinë me të tjerët, mund të fillojmë një ndryshim botëror për tubetët e riciklueshëm të pastës së dhëmbëve. Ëndrra jonë është që të gjithë tubetët (jo vetëm ata të pastës së dhëmbëve) të riciklohen në mënyrë të vazhdueshme e në shkallë të gjerë.

 

After recycle

 

Çfarë ndodh pas riciklimit të tubetëve?

Po japim një shembull të shkurtër për ciklin jetësor të tubetit. Pasi tubi hyn në linjën e riciklimit, dërgohet në vende të tilla si Struktura për Rigjenerimin e Materialeve [MRF], ku ndahet dhe më pas i dërgohet një ripërpunuesi i cili e kthen materialin HDPE, duke përfshirë edhe shishet, në toptha të vegjël plastikë. Këta toptha mund të kthehen më pas në produkte dhe ambalazhe të reja!

MËSO MË SHUMË

 

Ke pyetje?I gjen këtu.

 • Si mund ta ricikloj tubetin?

  A duhet ta pres atë dhe të nxjerr gjithë pastën e dhëmbëve që ka mbetur brenda apo duhet ta shpëlaj mirë?
  Përgj.: Fillimisht sigurohu që mbi tubet të gjendet një nga këto simbole:

  Si mund ta ricikloj tubetin logo
  Si mund ta ricikloj tubetin logo

  Gjithë gamën e produkteve tona të pastës së dhëmbëve në mbarë botën po e kalojmë në tubetët e riciklueshëm. Kjo nismë ka nisur në vitin 2019 dhe do të përfundojë në vitin 2025, për këtë arsye nuk do të jenë të riciklueshëm menjëherë të gjithë tubetët*.

  *Për më shumë informacione, referojuni rregullave lokale për hedhjen e mbeturinave dhe riciklimin.

 • Po tapat a janë të riciklueshme?

  Po, teknikisht tapat janë të riciklueshme dhe mënyra më e mirë është që ta vendosësh tapën në tubet, para se ta hedhësh në koshin e plehrave. Kështu shmang plehra të tepërta me tapat. Tapat përbëhen nga një lloj tjetër plastike nga ajo e tubetit e për këtë arsye disa riciklues preferojnë t'i heqin tapat para se të riciklojnë tubetët. Për të qenë të sigurt, të rekomandojmë t'i referohesh rregullave lokale për riciklimin. Po vazhdojmë kërkimet tona për t'i kthyer të gjitha tapat në material më të përshtatshëm me linjën e materialeve HDPE.

 • Çfarë po bëni për të garantuar që këta tubetë të pranohen nga strukturat ricikluese?

  Në fakt, po bëjmë shumë. Po drejtojmë grupe industriale dhe po punojmë me partnerë industrialë në të gjithë botën lidhur me edukimin për riciklimin dhe pranimin në shkallë të gjerë të tubetëve të riciklueshëm. Njohuritë dhe teknologjinë tonë po i ndajmë me çdo kompani tjetër të interesuar. Po verifikojmë edhe mënyrën e klasifikimit të tubetëve përmes testeve laboratorike dhe mjedisit real, për t'u siguruar që të mos ketë klasifikim të gabuar. Sa më shumë tubetë të riciklueshëm të përdoren në treg dhe sa më shumë të edukohen ricikluesit rreth tubetëve të riciklueshëm, aq më e lehtë do të jetë për ripërpunuesit që të riciklojnë tubetët që u vijnë.

 • Përse disa nga tubetët tuaj janë të riciklueshëm dhe disa të tjerë jo?

  Ne planifikojmë që të gjithë tubetët tanë të pastës së dhëmbëve të jenë të riciklueshëm deri në fund të vitit 2025. Ky kalim merr kohë dhe gjatë kësaj kohe disa nga pastat e dhëmbëve do të kenë tubetë të riciklueshëm e disa të tjerë ende jo. Për momentin sigurohuni që tubeti juaj të ketë një nga simbolet e mëposhtme, para se ta ricikloni:

  Si mund ta ricikloj tubetin logo
  Si mund ta ricikloj tubetin logo
 • A është ky tubet i dekompozueshëm?

  Jo, ky tubet (dhe plastika në përgjithësi) nuk krijohen që të dekompozohen. Plastika #2 HDPE që përdorim për tubetët tanë është projektuar për të qenë "e qarkullueshme", në mënyrë që materiali të mund të ripërpunohet në produkte dhe ambalazhe të reja.

 • Ky tubet mbetet plastik, si mund ta ndihmojë mjedisin?

  Tubetët tanë të riciklueshëm përbëhen nga plastikë #2 HDPE, e cila është një nga plastikat më të riciklueshme. HDPE mund të kthehet në lloj-lloj sendesh të reja, ku përfshihen edhe materialet e ndërtimit e ambalazhe të reja. Kalimi në materiale të riciklueshme ofron mundësinë që të shmanget hedhja e miliarda tubetëve në vendgrumbullimet e mbeturinave.

 • Çfarë materiali ka ky tubet?

  Tubeti përbëhet kryesisht nga HDPE (polietilen me dendësi të lartë), plastikë #2.

  Tapa përbëhet nga PP (polipropilen), plastikë #5.

 • Përse e ndajmë edhe me të tjerët teknologjinë tonë të tubetëve?

  Ky projekt nuk ka lidhje vetëm ne, ai shkon përtej nesh. Duke e ndarë teknologjinë me të tjerët, mund të fillojmë një ndryshim botëror për tubetët e riciklueshëm të pastës së dhëmbëve. Ëndrra jonë është që të gjithë tubetët (jo vetëm ata të pastës së dhëmbëve) të riciklohen në mënyrë të vazhdueshme e në shkallë të gjerë.

 • Çfarë ndodh pas riciklimit të tubetëve?

  Po japim një shembull të shkurtër për ciklin jetësor të tubetit.

  Pasi tubi hyn në linjën e riciklimit, dërgohet në vende të tilla si Struktura për Rigjenerimin e Materialeve [MRF], ku ndahet dhe më pas i dërgohet një ripërpunuesi i cili e kthen materialin HDPE, duke përfshirë edhe shishet, në toptha të vegjël plastikë. Këta toptha mund të kthehen më pas në produkte dhe ambalazhe të reja!