Periodontal Hastalık Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Periodontal (Diş Eti) Hastalık Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Periodontal (diş eti) hastalığın iki başlıca türü diş eti iltihabı (gingivitis) ve periodontitistir. Diş eti iltihabı, uygun şekilde tedavi edilmediğinde, bazı kişilerde diş çevresinde kemik ve diş eti kaybını içeren daha gelişmiş ve yıkıcı bir tür olan periodontitise dönüşür. Her iki türde de acil müdahale gerekir.

İltihaplanma

Bilimsel gelişmeler; oral ve genel sistemik sağlık ve hastalık arasındaki karşılıklı ilişkinin anlaşılmasını iyileştirmiştir. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen kronik inflamasyonun, vücudun diğer bölgelerinde çeşitli hastalıklara yol açma potansiyeli vardır. Örneğin, prostat bezinin kronik inflamasyonu erkeklerde kardiyovasküler hastalık riskini artıracaktır. Aynı şey diş eti iltihabı ve periodontitis nedeniyle oral kavitedeki diş eti iltihaplanması için de geçerlidir; bu durum hastanın kardiyovasküler komplikasyon riskini artırabilir.

Risk Değerlendirmesi

Hekimler, kendi hastalarına karşı önleme programı geliştirmek için risk değerlendirmesinden yararlanır. Diyabet veya kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksek olan obez hastalar bu konuda iyi bir örnektir: Önleme programı, kilo kaybı ve kolesterol düşürücü ilaçlar olacaktır. Keza aynı şekilde, ağız sağlığını iyileştirmek ve özellikle iltihaplanmayı azaltmak için risk değerlendirmesi gerekir.

Risk Faktörü Tanımlaması

American Academy of Periodontology’e (Amerikan Periodontoloji Akademisi) göre, periodontal hastalık risk faktörleri bir hayli fazladır. Yaş bir faktördür; dolayısıyla yaşlı hastaların hastalık ve kronik inflamasyonla ilgili değerlendirilmeleri gerekir. Cinsiyet de biraz etkili olabilir; erkekler ilerlemiş periodontitis için kadınlardan daha fazla risk altındadır. Genetik yatkınlık da önemli bir risk faktörüdür; kesin bir genetik test yoktur, ancak ailede periodontal problem ve diş kaybı öyküsü, kişinin risk altında olup olmadığına dair bazı işaretler gösterecektir. Diğer risk faktörleri sigara, diyabet, obezite, yetersiz ağız hijyeni ve daha önceden periodontal diş eti hastalığı geçirmiş olmaktır.

Önleme

Çok basit önleme yöntemleri uygulanabilir. Hastanın ağız hijyeni iyileştirilmelidir. Genel amaç diş eti iltihaplanmasını azaltmaktır. Bu konuda anti-enflamatuar özelliklere sahip bir diş macunu reçete edilebilir. Elektrikli diş fırçası, plağın uzaklaştırılması konusunda normal bir diş fırçasından klinik yönden daha etkilidir. Önlemenin bir sonraki ve muhtemelen en önemli kısmı diş hekimi kliniğinde düzenli diş temizliği ve diş muayenesi yaptırmaktır. Her altı ayda bir diş kontrolü periodontal hastalık sonucu oluşan kronik inflamasyonun kontrolünde oldukça etkilidir. Muayene sırasında ilerlemiş periodontitisin veya diş eti iltihabının giderilmesinde güçlük yaşanırsa, hasta bir periodontiste sevk edilmelidir.

Oral ve Sistemik Sağlık

Hasta, periodontal hastalıklar ile diğer sağlık sorunlarının artan riskleri arasındaki bağlantıdan haberdar edilmelidir. Gebe hastalar, kontrolsüz periodontal hastalığın gebeliği zorlaştırma potansiyeline sahip olduğunun farkında olmalıdır. Tedavi edilmeyen periodontal hastalığın neden olabileceği veya şiddetlendirilebileceği diğer hastalıklar kalp hastalığı, inme, kanser, akciğer hastalığı ve romatoid artrittir (romatizmal eklem iltihabı).

Özet

Periodontal hastalıklar, önlemi alınmazsa veya tedavi edilmezse, hastayı diğer kronik hastalıklardan kaynaklanan komplikasyonlar için daha fazla riske sokabilir. Periodontal ve diğer hastalıklar için risk değerlendirmesi her diş muayenesinin bir parçası olmalıdır.

Ağız sağlığı ile ilgili daha fazla öneri ve ipucu almak ister misiniz?

Kayıt Ol