แหล่งความรู้

ภารกิจฟันดี

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การดูแลช่องปากและฟันอย่างเหมาะสมจากโรงเรียนแล้วจะดียิ่งขึ้น หากผู้ปกครองช่วยดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วยเคล็ดลับยิ้มใ

ดาวน์โหลด

Activity Icon