การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ฟันที่ได้รับการเคลือบหลุม

การเคลือบหลุม
ร่องฟัน

การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นพลาสติกสำหรับเคลือบบนผิวฟันด้านบดเคี้ยวของฟันที่อยู่ด้านใน เพื่อปกป้องฟันจากการผุ คอลเกต เล่าให้รู้ได้ที่นี่