การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

ฟันที่ได้รับการเคลือบหลุม

การเคลือบหลุมร่องฟัน

การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นพลาสติกสำหรับเคลือบบนผิวฟันด้านบดเคี้ยวของฟันที่อยู่ด้านใน เพื่อปกป้องฟันจากการผุ คอลเกต เล่าให้รู้ได้ที่นี่.