การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ฟันขาวสดใส

การอุดฟันด้วยวัสดุ
สีเหมือนฟัน

การยึดติดฟันเป็นการอุดฟันด้วยวัสดุที่ทำจากเรซินสีเหมือนฟันจริงเพื่อซ่อมแซมฟันที่สึกหรอ ฟันที่แตกหรือฟันที่สีเปลี่ยน เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่