การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

ฟันได้รับการทำความสะอาด

คราบจุลินทรีย์และหินปูน

คราบจุลินทรีย์นั้นเกิดจากแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุและปัญหาเหงือก เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์และการกำจัดคราบบนผิวฟันของคุณอย่างเหมาะสม.