การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

รากฟันเทียมในเหงือก

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม ทำมาจากโลหะไทเทเนียมซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรใต้เหงือก ทำให้ทันตแพทย์สามารถฝังฟันปลอมหรือสะพานฟันลงไปในบริเวณนั้นได้