การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

รากฟันเทียมในเหงือก

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม ทำมาจากโลหะไทเทเนียมซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรใต้เหงือก ทำให้ทันตแพทย์สามารถฝังฟันปลอมหรือสะพานฟันลงไปในบริเวณนั้นได้.