การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

ออฟฟิศของทันตแพทย์

การเข้าพบทันตแพทย์

การดูแลรักษาฟันนั้นไม่ได้กำจัดอยู่เพียงแค่การแปรงฟันและขัดฟัน เพื่อการดูแลที่ครบท้วน การเข้าพบทันตแพทย์ทุกๆ หกเดือนเพื่อทำความสะอาดฟันจึงเป็นสิ่งสำคัญ.