การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ออฟฟิศของทันตแพทย์

การเข้าพบทันตแพทย์

การดูแลรักษาฟันนั้นไม่ได้กำจัดอยู่เพียงแค่การแปรงฟันและขัดฟัน เพื่อการดูแลที่ครบท้วน การเข้าพบทันตแพทย์ทุกๆ หกเดือนเพื่อทำความสะอาดฟันจึงเป็นสิ่งสำคัญ