การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

การบดกัดฟัน

การนอนกัดฟัน

การนอนกัดฟันหรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นการบดกัดฟัน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรทั่วไปประมาณ 30 ถึง 40 ล้านคนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่.