การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

การบดกัดฟัน

การนอนกัดฟัน

การนอนกัดฟันหรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นการบดกัดฟัน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรทั่วไปประมาณ 30 ถึง 40 ล้านคนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่.