การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

young girl with hands on hips

การจัดฟันในเด็ก

การจัดฟันในเด็กคือ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเชิงป้องปรามซึ่งสามารถทำได้เมื่อเด็กมีอายุ 6 หรือ 7 ปีขึ้นไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่.