การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

young girl with hands on hips

การจัดฟันในเด็ก

การจัดฟันในเด็กคือ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเชิงป้องปรามซึ่งสามารถทำได้เมื่อเด็กมีอายุ 6 หรือ 7 ปีขึ้นไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่