การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

พื้นหลังสีแดงพร้อมคลื่น

การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

การงอกของฟันเป็นส่วนหนึ่งของการบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตในช่วงวัยทารก แต่ฟันก็จะค่อยๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งทารกเริ่มเข้าสู่วัยเด็กเล็ก ในบางกรณี ฟันกรามอาจยังไม่ขึ้นจนกระทั่งอายุครบ 2 ปีขึ้นไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่