การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

พื้นหลังสีแดงพร้อมคลื่น

การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

การงอกของฟันเป็นส่วนหนึ่งของการบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตในช่วงวัยทารก แต่ฟันก็จะค่อยๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งทารกเริ่มเข้าสู่วัยเด็กเล็ก ในบางกรณี ฟันกรามอาจยังไม่ขึ้นจนกระทั่งอายุครบ 2 ปีขึ้นไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่.