การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

ฟันขณะได้รับการเคลือบฟันเทียม

การเคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียม คือ แผ่นวัสดุบางๆ ที่มีขนาดพอดีกับฟันของผู้เข้ารับการรักษา ทำให้แลดูเป็นธรรมชาติ โดยวัสดุที่ใช้ทำแผ่นเคลือบฟันนั้นมักผลิตจากเซรามิกหรือพลาสติกชนิดเรซิน เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่.