การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ฟันหลอ

การถอนฟัน

เมื่อฟันถูกทำลายอย่างรุนแรงเกินกว่าจะรักษาได้ ฟันซี่นั้นมักต้องถูกผ่าหรือถอนออกจากกระดูกเบ้าฟัน เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่