ยาสีฟันสูตรฟันขาว อ๊อพติค ไวท์ สูตรมิเนอรัล

คอลเกต
อ๊อพติค ไวท์

ยาสีฟันสูตรฟันขาวสูตรต่างๆ

ฟันขาวขึ้นใน 1 สัปดาห์*
ด้วยยาสีฟันสูตรฟันขาว คอลเกต อ๊อพติค ไวท์

ยาสีฟันเพื่อฟันขาว สูตรมิเนอรัล ที่มีแร่ธาตุช่วยขจัดคราบบนผิว
ฟันได้อย่างอ่อนโยน เพื่อรอยยิ้มเปล่งประกายยาวนาน นอกจาก
ยังมีฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ อ่อนโยนต่อเคลือบฟัน

 

*ช่วยขจัดคราบผิวฟันเพื่อฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติ จากการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครชาวโดมินิกัน จำนวน 140 คน
อายุระหว่าง 18-70ปี ก.ค. 2560 ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน เมื่อแปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที
หลังอาหารทุกมื้อและก่อนนอนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสูตรฟันขาวด้านล่าง

 

ยาสีฟันสูตรฟันขาว คอลเกต อ๊อฟติค ไวท์ โวลคานิค มิเนอรัล

ยาสีฟันสูตรฟันขาว คอลเกต อ๊อพติค ไวท์
โวลคานิค มิเนอรัล

สัมผัสอากาศบริสุทธ์จากเกาะเจจูประเทศเกาหลี พร้อมรอยยิ้มเปล่ง ประกายแบบ K-smile! ฟันขาวขึ้นใน 1 สัปดาห์* ด้วย คอลเกต อ๊อพ ติค ไวท์ โวลคานิค มิเนอรัล พบกับประสบการณ์พลังการดูดซับด้วยแร่ ธาตุภูเขาไฟเจจูขณะแปรงฟัน

*ช่วยขจัดคราบผิวฟันเพื่อฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติ จากการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครชาวโดมินิกัน จำนวน 140 คน อายุระหว่าง 18-70ปี ก.ค. 2560 ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน เมื่อแปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที หลังอาหารทุกมื้อและก่อนนอน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ยาสีฟันสูตรฟันขาว คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เอ็กซ์โฟลิเอตติ้ง มิเนอรัล

ยาสีฟันสูตรฟันขาว คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เอ็กซ์โฟลิเอตติ้ง มิเนอรัล

ฟันขาวขึ้นใน 1 สัปดาห์* ด้วย คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เอ็กซ์โฟลิเอตติ้ง มิเนอรัล ที่มีแร่ธาตุนี้ช่วยขจัดคราบออกจากผิวฟันได้อย่างอ่อนโยน และปลอดภัย เพื่อรอยยิ้มเปล่งประกายอย่างยาวนาน

*ช่วยขจัดคราบผิวฟันเพื่อฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติ
จากการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครชาวโดมินิกัน
จำนวน 140 คน อายุระหว่าง 18-70ปี ก.ค. 2560 ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน
เมื่อแปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที หลังอาหารทุกมื้อและก่อนนอน
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ยาสีฟันสูตรฟันขาว คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เอนไซม์ พลัส มิเนอรัล

ยาสีฟันสูตรฟันขาว คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เอนไซม์ พลัส มิเนอรัล

ฟันขาวขึ้นอย่างปลอดภัยด้วย คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เอนไซม์ พลัส มิเนอรัล คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เอนไซม์ พลัส มิเนอรัล มีเอนไซม์ธรรมชาติ ช่วยลดคราบบนผิวฟัน เพื่อฟันขาวขึ้นอย่างอ่อนโยนและปลอดภัย* พร้อมป้องกันการเกิดคราบ และป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพ

*ช่วยลดคราบบนผิวฟัน เพื่อฟันขาว เมื่อแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งต่อวัน