การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

เคลือบฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่สามารถช่วยป้องกันฟันผุได้ คอลเกตสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟลูออไรด์ การรักษาโดยใช้ฟลูออไรด์ การเกิดฟันตกกระและผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ได้