การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ฟันที่ได้รับบาดเจ็บ

ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา

การบาดเจ็บในช่องปากอาจทำให้ฟันเลือดไหล เหงือกมีแผลฉีกขาด ฟันโยก แตก หักหรือหลุดออกมาได้ ดังนั้นจึงต้องรับการรักษาในทันที.