การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ฟัน 3 ซี่ ใต้แสงจันทร์

การอุดฟัน

การอุดฟันเป็นการรักษาฟันที่เสียหายเนื่องจากฟันผุ เพื่อให้ฟันซี่นั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติและมีรูปร่างที่เหมือนเดิม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุดฟันและช่วงเวลาที่คุณอาจต้องเข้ารับการอุดฟัน