การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

ฟัน 3 ซี่ ใต้แสงจันทร์

การอุดฟัน

การอุดฟันเป็นการรักษาฟันที่เสียหายเนื่องจากฟันผุ เพื่อให้ฟันซี่นั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติและมีรูปร่างที่เหมือนเดิม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุดฟันและช่วงเวลาที่คุณอาจต้องเข้ารับการอุดฟัน.