การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ฟันที่ถูกเจาะ

รากฟัน

การรักษารากฟันเป็นการซ่อมแซมฟันที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงหรือบริเวณฟันที่ติดเชื้อแทนการถอนฟัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะแก่การรักษารากฟันได้ที่นี่