การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

เอ็กซเรย์ฟัน

การเอ็กซเรย์

การเอ็กซเรย์หรือการถ่ายภาพทันตกรรมด้วยรังสีเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยวางแผนรักษาทางทันตกรรมอย่างตรงจุด ค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอ็กซเรย์ ความปลอดภัยของการเอ็กซเรย์ ประเภทของการถ่ายภาพด้วยรังสีและอื่นๆ อีกมากมาย.