การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

เอ็กซเรย์ฟัน

การเอ็กซเรย์

การเอ็กซเรย์หรือการถ่ายภาพทันตกรรมด้วยรังสีเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยวางแผนรักษาทางทันตกรรมอย่างตรงจุด ค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอ็กซเรย์ ความปลอดภัยของการเอ็กซเรย์ ประเภทของการถ่ายภาพด้วยรังสีและอื่นๆ อีกมากมาย