การเลือกทันตแพทย์

143921923

วิธีเลือกทันตแพทย์ 
จุดเริ่มต้นในการเลือกทันตแพทย์คือ การสอบถามจากบุคคลที่เราเชื่อใจ อาจจะเป็นเพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก เพื่อนร่วมงาน เภสัชกร หรือหมอประจำครอบครัว โดยถามว่าพวกเขาไปหาทันตแพทย์ของเขามาเป็นเวลาเท่าใด มีความสบายใจเวลาถามคำถามมากน้อยเพียงใด ทันตแพทย์ประเภทใดที่เขาพบ (ทั่วไปหรือเฉพาะทาง) เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องหาทันตแพทย์ที่เรารู้สึกสบายใจเวลาไปพบ

วิธีอื่นๆ ในการเลือกทันตแพทย์:

 • ปรึกษากับสมาคมทันตกรรมในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูรายชื่อของทันตแพทย์ โดยสามารถหาเบอร์โทรศัพท์ของสมาคมทันตกรรมได้จากสมุดหน้าเหลือง ภายใต้ "ทันตแพทย์"
 • การค้นคว้าออนไลน์เพื่อหาทันตแพทย์ในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ ปัจจุบันมีทันตแพทย์จำนวนมากขึ้นที่มีเว็บไซต์ของตนเองเพื่ออธิบายวิธีการและขั้นตอนการรักษา
 • คลิก ที่นี่ เพื่อหาทันตแพทย์

ทันตแพทย์ประเภทไหนที่เราควรจะหา 
ทันตแพทย์ทั่วไปจะเรียนมาเพื่อทำการรักษาทั่วไปได้ทุกอย่าง ถ้าคุณมีปัญหาที่ผิดปกติ ทันตแพทย์ทั่วไปจะแนะนำคุณยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้:

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก มีความเชี่ยวชาญในทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโพรงประสาทฟันและรากฟัน (ทันตแพทย์ทั่วไปหลายๆ คนก็สามารถรักษารากฟันได้เช่นกัน)
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางใส่ฟัน มีความเชี่ยวชาญในการครอบฟัน การเชื่อมต่อฟันและการทำฟันปลอม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทันตกรรม ใช้กระบวนการทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย โรคในช่องปาก นอกจากนี้ยังมีความชำนาญในด้านนิติทันตวิทยา
 • ศัลยกรรมช่องปาก เป็นศัลยแพทย์สำหรับการผ่าตัดซีสต์ เนื้องอก และฟัน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องขากรรไกร เช่น ข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ โดยใช้วิธีเดียวกันกับศัลยกรรมพลาสติก เพื่อรักษาปัญหาด้านความงามของหน้าและขากรรไกร
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน โดยใช้เครื่องมือจัดฟันต่างๆ เพื่อเลื่อนฟันในอยู่ในจุดที่ดีขึ้น
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคเหงือก

เราจะเป็นทันตแพทย์ได้อย่างไร 
ทันตแพทย์ทั่วไปจะจบ D.D.S. (Doctor of Dental Surgery) หรือ D.M.D. (Doctor of Dental Medicine) ขึ้นอยู่กับว่าจบจากมหาวิทยาลัยใด ซึ่งทั้งสองปริญญานี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน คือ 4 ปีในการเรียนระดับปริญญาตรีสำหรับการฝึกทั่วไป บวกกับ 2 ปีในการเรียนระดับสูงเพื่อศึกษาเฉพาะทาง

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจชอบ

ความเข้าใจ

หากคุณไปพบทันตแพทย์เป็นครั้งแรก ทันตแพทย์จะเก็บประวัติสุขภาพของคุณอย่างละเอียด แต่ในครั้งถัดไป หากสุขภาพของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบด้วย ต่อไปคือสิ่งที่คุณจะได้พบเจอเมื่อต้องไปพบทันตแพทย์ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่คุณได้รับอาจจะแตกต่างไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับประวัติการรักษาฟันของคุณด้วย

 • การทำความสะอาดฟันอย่างหมดจด – การตรวจสุขภาพฟันส่วนใหญ่จะรวมการทำสะอาดฟันเอาไว้ด้วย ซึ่งอาจจะทำโดยทันตแพทย์หรือทันตภิบาลก็ได้ ทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือพิเศษขูดผิวฟันบริเวณร่องเหงือกและใต้ร่องเหงือกเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์สะสมและหินปูนที่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพเหงือก ฟันผุ กลิ่นปาก และปัญหาอื่น ๆ ออกไป ระหว่างตรวจสุขภาพฟัน ทันตแพทย์หรือนักทันตภิบาลจะขัดเงาและขัดฟันของคุณด้วยและจะแนะนำเทคนิคและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลรักษาช่องปากที่บ้านเพื่อให้คุณมีสุขภาพฟันดีขึ้น

 • การตรวจสุขภาพฟันแบบครบวงจร – ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพฟัน เหงือก และช่องปากของคุณอย่างละเอียด มองหาสัญญาณของปัญหาและปัญหาอื่น ๆ เป้าหมายก็เพื่อให้สุขภาพช่องปากของคุณแข็งแรงอยู่เสมอ และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ไม่ให้ลุกลามรุนแรงขึ้น โดยระบุและแก้ไขปัญหาเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ

 • การเอ็กซ์เรย์ – ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้คุณเอ็กซ์เรย์ฟัน ขึ้นอยู่กับอายุ ความเสี่ยงในการพบปัญหาสุขภาพในช่องปาก การเอกซ์เรย์สามารถช่วยวินิจฉัยปัญหาที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่น กระดูกขากรรไกรเสียหาย ฟันคุด ฝีที่รากฟัน ซีสหรือเนื้องอก และฟันผุระหว่างฟัน แต่หากคุณตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งทันตแพทย์ เพราะการเอ็กซ์เรย์จะต้องทำในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น