คู่รักนักท่องเที่ยว
Badge field

ครอบฟันหน้าทำอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร?

Published date field

มีหลายกรณีที่เราจำเป็นต้องใส่ครอบฟันที่บริเวณฟันหน้า ปกติแล้วครอบฟันหน้านั้นทำจากวัสดุที่มีสีคล้ายฟัน เช่น พอร์เซลีนหรือเรซิ่นที่สีเหมือนฟัน วัสดุเหล่านี้มักไม่ค่อยเปลี่ยนสีหรือเป็นคราบ อย่างไรก็ตาม คุณยังต้องใช้ความระมัดระวังและดูแลฟันเป็นอย่างดีหลังใส่ครอบฟันแล้วเพื่อให้ฟันของคุณดูดีอยู่เสมอ และให้ครอบฟันดูเป็นธรรมชาติเข้ากันฟันแท้ของคุณด้วย


เหตุผลที่ต้องครอบฟันหน้า

มีหลายสถานการณ์ที่คุณอาจต้องใส่ครอบฟันหน้า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือเพื่อความสวยงามของตัวฟัน ตามข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สาเหตุหลักของการใส่ครอบฟันที่ฟันหน้ามีดังนี้

- ฟันเกิดความเสียหายรุนแรง เช่น ฟันแตกบิ่นขั้นรุนแรง
- ฟันผุอย่างมาก
- ฟันหัก
- มีการรักษาคลองรากฟันมาก่อน

สำหรับฟันกรามซี่ต่าง ๆ ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ใช้วัสดุชนิดพอร์เซลีนที่เชื่อมเข้ากับโลหะ แต่สำหรับฟันหน้า วัสดุเซรามิกที่สีเหมือนฟันได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากทำให้ฟันดูเป็นธรรมชาติ วัสดุที่เป็นเซรามิกจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าพอร์เซลีน แต่เนื่องจากฟันหน้าไม่ได้ใช้งานเพื่อเคี้ยวอาหาร จึงไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงอย่างพอร์เซลีนเชื่อมกับโลหะเหมือนกับฟันกราม

การทำให้ครอบฟันหน้าเห็นได้น้อยลง

ทันตแพทย์จะเลือกสีที่เหมือนกับสีฟันของคุณมากที่สุดเพื่อให้ฟันทั้งชุดดูเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะใส่ครอบฟัน คุณควรพิจารณาปัจจัยเรื่องสีฟันอื่น ๆ ของคุณด้วย เช่น หากคุณอาจจำเป็นต้องทำให้ฟันขาวขึ้นก่อนที่จะใส่ครอบฟัน ตามข้อมูลของสมาคมทันตกรรมสหรัฐอเมริกา หากคุณทำให้ฟันขาวขึ้นหลังใส่ครอบฟัน ครอบฟันใหม่ของคุณอาจมีสีคล้ำกว่าสีฟันจริงของคุณได้ เนื่องจากวัสดุเซรามิกที่ใช้ทำครอบฟันนั้นไม่เปลี่ยนสีและทนต่อสารฟอกฟันขาวนั่นเอง

นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาเรื่องวัสดุที่ใช้ทำครอบฟันของคุณว่าจะมองเห็นเป็นธรรมชาติมากน้อยอย่างๆร ครอบฟันชนิดพอร์เซลีนจะมีลักษณะเหมือนฟันมากที่สุดเนื่องจากพอร์เซลีนสะท้อนแสงได้ในแบบเดียวกับเคลือบฟันตามธรรมชาติของคุณ แต่ในทางกลับกัน หน่วยงานด้านยาและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพของแคนาดาได้อธิบายไว้ว่า พอร์เซลีนที่เชื่อมติดกับโลหะมักมีลักษณะทึบแสงมากกว่าและดูเป็นธรรมชาติน้อยกว่าเช่นเดียวกับเรซิ่นที่มีสีเหมือนฟัน หากคุณเลือกที่จะใช้ครอบฟันแบบพอร์เซลีน ควรเลือกใช้บริการทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์เพียงพอเพื่อให้คุณได้ครอบฟันที่สวยงามตามที่ต้องการ

การดูแลครอบฟันหน้า

การดูแลครอบฟันไม่แตกต่างอะไรกับการดูแลฟันซี่อื่น ๆ ในช่องปากของคุณ ให้แปรงฟันและขัดฟันทุกวัน ไปพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือนเพื่อตรวจสอบว่าครอบฟันของคุณยังมั่นคงและไม่แตกบิ่น ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากทั้งยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก คุณควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่กัดกร่อนมากนักเพราะผลิตภัณฑ์ที่มีสารกัดกร่อนสามารถทำให้ครอบฟันสึกได้เร็วขึ้น รวมถึงให้ระวังพฤติกรรมดังต่อไปนี้

- ไม่เคี้ยวน้ำแข็ง
- ไม่กัดปากกาหรือดินสอ
- ไม่กัดลูกอมหรือวัตถุแข็งอื่น ๆ
- ไม่กัดเล็บ

นอกจากนี้ ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้ฟันของคุณเกิดคราบได้ แม้ว่าพอร์เซลีนจะไม่เปลี่ยนสีได้ง่าย แต่ฟันที่อยู่ติดกันอาจเปลี่ยนสีและทำให้ครอบฟันเด่นขึ้นมาจนดูไม่เป็นธรรมชาติ

อย่ากังวลว่าครอบฟันจะทำให้รอยยิ้มของคุณดูไม่สวย เพราะครอบฟันออกแบบมาเพื่อบูรณะฟันของคุณให้สมบูรณ์รวมถึงสวยงามขึ้น เพียงแต่คุณต้องระมัดระวังและทำตามคำแนะนำในการทำความสะอาดและพฤติกรรมต่าง ๆ เท่านี้คุณก็ได้รอยยิ้มที่สวยจากการครอบฟันหน้าแล้ว

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม