สะพานฟันและครอบฟัน
Badge field

สะพานฟันและสุขภาพปาก

Published date field

ตามที่เราหลายคนทราบ เมื่อฟันของเราหายไปหนึ่งซี่ อาจทำให้เรามีความลำบากในการสื่อสาร การพูด การกัด หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหาร ดังนั้น เมื่อฟันหายไปหนึ่งซี่ 
เราจึงต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในการทดแทน สะพานฟันใช้ในวงการทันตกรรมเพื่อทดแทนฟันที่หายไปและเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างฟันซี่ข้างเคียง ฟันที่อยู่ข้างๆ ฟันที่หักจะเรียกว่าฟันหลักและฟันที่ทดแทนจะเรียกว่าฟันตัวลอย (Pontic หรือ ฟันปลอม)

ทำไมสะพานฟันจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
สะพานฟันจะช่วยให้คุณยิ้มได้และรักษารูปหน้าของท่าน ไว้ นอกจากนี้ สะพานฟันยังช่วยให้คุณสามารถ เคี้ยวอาหาร พูด และวางขากรรไกรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยป้องกันมิให้ฟันซี่อื่นๆ เคลื่อนออกจากตำแหน่ง หรือล้มลง

ฉันสามารถเลือกสะพานฟันประเภทใดได้บ้าง 
สะพานฟันที่มักใช้บ่อยที่สุดสามประเภท ได้แก่:

ทำสะพานฟัน - สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์

1. สะพานฟันแบบธรรมดา — เป็นสะพานฟันประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวง การทันตกรรมและทำจากเซรามิกหรือพอร์เซเลนหลอมกับเหล็ก ครอบฟันทำขึ้นสำหรับฟันทั้งสองข้างของฟันที่ หายไป (ฟันหลัก) โดยมีช่องวาง (Pontic) ระหว่างฟันทั้งสองซี่

ทำสะพานฟัน - สะพานฟันแบบธรรมดา

2. สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว — ซึ่งใช้ในผู้ป่วยไม่มีฟันข้างใดข้างหนึ่งของฟันที่หายไป ฟันหลักจะถูกเตรียมและฟันลอยจะถูกติดเข้าที่ปลายของฟันหลัก

ทำสะพานฟัน - สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว

3. สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ — สะพานฟันแบบนี้จะมีแกนโลหะและมีโลหะหรือพอร์เซเลนลักษณะคล้ายปีกที่ใช้ยึดติดด้านหลังของฟันหลักทั้งสองซี่ สะพานฟันแบบนี้เป็นทางเลือกที่ใช้ทดแทนสะพานฟัน แบบธรรมดา

การรักษาแบบนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไรและมีอายุการใช้ งานอย่างไร
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของสะพานฟันอาจแตกต่างกันไปขึ้น อยู่กับจำนวนหน่วยและพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ ประกันทันตกรรมส่วนมากจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนเท่านั้น สะพานฟันมีอายุการใช้งานหลายปีหากได้รับการดูแล รักษาและทำความสะอาดอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตารางนัดของฉันจะเป็นอย่างไร
ในการนัดครั้งแรก ทันตแพทย์จะทำการกรอเอาเนื้อฟันหลักออกเพื่อเตรียมสำหรับการครอบฟัน จากนั้นทันตแพทย์จะนำส่วนที่อุดไว้ออก จากนั้นสะพานฟัน ครอบฟัน และฟันลอยจะถูกสร้างขึ้นโดยห้องแล็ปทันตกรรม ทันตแพทย์ของคุณจะสร้างสะพานฟันชั่วคราวสำหรับ ใส่ระหว่างรอสะพานฟันถาวร.

ในการนัดครั้งต่อไป สะพานฟันชั่วคราวจะถูกเอาออก แล้วแทนที่ด้วยสะพานฟันถาวรใหม่และตรวจสอบว่าพอดีหรือไม่ อาจมีการนัดมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสะพานฟัน ถาวรติดแน่นในปากอย่างเหมาะสม

การดูแลรักษาสะพานฟันของคุณ
การดูแลรักษาสะพานฟันถาวรทำเหมือนกับการดูแลรักษาฟันแท้ของคุณ สะพานฟันควรได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ระหว่างฟันและฟันลอยโดยใช้แปรงสีฟันและ/หรือไหมขัดฟัน นอกจากนี้ การแปรงฟันอย่างถูกวิธีสองครั้งต่อวันด้วยยาสีฟันผสม ฟลูออไรด์ก็เป็นสิ่งสำคัญ

การทำความสะอาดสะพานฟันจะช่วยลดปัญหาฟันผุ และ การติดเชื้อที่เหงือก โปรดพบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำเพื่อตรวจ สุขภาพและทำความสะอาดโดยมืออาชีพ

© Copyright Colgate-Palmolive Company 2011

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม