กายวิภาคของช่องปากและฟัน

ภาพรวม

ถึงแม้ว่าปากของคุณจะเป็นเพียงอวัยวะส่วนเล็ก ๆ ในร่างกาย แต่กลับเต็มไปด้วยองค์ประกอบมากมายที่ทำงานประสานกันเพื่อช่วยให้คุณดื่ม กิน พูด และมีรอยยิ้มสดใส ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างคร่าว ๆ เกี่ยวกับส่วนประกอบในช่องปากของคนทั่วไป

ฟันตัด
ฟันหน้ารูปร่างคล้ายจอบและคม (ฟันบนสี่ซี่ ฟันล่างสี่ซี่) ใช้สำหรับตัดอาหาร

ฟันเขี้ยว
บางครั้งเรียกว่าเขี้ยว มีรูปร่างคล้ายหัวลูกศร (มุมแหลม) ใช้ในการฉีกและยึดจับอาหาร

ฟันกรามน้อย
ฟันกรามน้อยจะมีมุมแหลมสองแฉกบนผิวฟันด้านบดเคี้ยว ฟันกรามน้อยมีหน้าที่ขบและฉีกอาหาร

ฟันกราม
ใช้บดเคี้ยวอาหาร บนพื้นผิวส่วนบดเคี้ยวจะประกอบด้วยมุมแหลมหลายแฉกเพื่อจุดประสงค์นี้

ตัวฟัน
ส่วนบนของฟันและเป็นส่วนเดียวที่คุณมองเห็น รูปร่างของตัวฟันจะเป็นตัวกำหนดหน้าที่ของฟัน ตัวอย่างเช่น ฟันหน้าจะมีรูปร่างเหมือนสิ่วและมีความคม เหมาะกับการตัดอาหาร ส่วนฟันกรามจะมีผิวบนแบนเหมาะกับการบดเคี้ยว

ร่องเหงือก
ร่องเหงือกคือบริเวณที่ฟันและเหงือกมาบรรจบกัน หากไม่แปรงฟันหรือขัดฟันให้ดี คราบจุลินทรีย์จะเข้าไปสะสม ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเหงือกได้

รากฟัน
ฟันสองในสามส่วนของคนเราจะฝังอยู่ใต้กระดูก ซึ่งทำหน้าเป็นหลักยึดให้ฟันอยู่กับที่

เคลือบฟัน
เคลือบฟันคือฟันชั้นนอก นอกจากจะเป็นส่วนที่แข็งที่สุดแล้วยังเป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยแร่ธาตุมากที่สุดด้วย หากไม่ดูแลฟันอย่างเหมาะสม ฟันผุอาจจะทำลายเคลือบฟันได้

เนื้อฟัน
เนื้อฟันคือชั้นฟันที่อยู่ใต้เคลือบฟัน หากฟันผุทะลุเคลือบฟันลงไปก็จะโดนเนื้อฟัน ซี่งประกอบด้วยท่อเล็ก ๆ นับล้านท่อที่นำไปสู่โพรงประสาทฟัน

โพรงประสาทฟัน
เนื้อเยื่ออ่อนใจกลางฟันทุกซี่ และเป็นศูนย์รวมเนื้อเยื่อเส้นประสาทและเส้นเลือด หากฟันผุลึกลงไปถึงโพรงประสาทฟัน คุณมักจะรู้สึกปวด และอาจต้องรักษาด้วยการรักษาคลองรากฟัน

ความเข้าใจ

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากสำหรับใช้ในบ้านและการรักษาทางทันตกรรมที่ก้าวหน้ากว่าในอดีต ทำให้หลายคนมีฟันใช้งานไปตลอดชีวิต โรคและความเจ็บป่วยบางชนิดอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพฟันและช่องปากและการสูญเสียฟันได้ง่าย อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่สามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากได้เป็นอย่างดี จึงสามารถรักษาฟันให้อยู่กับเราจนแก่เฒ่าได้

คราบจุลินทรีย์คือชั้นฟิล์มแบคทีเรียเหนียว ๆ ที่ติดอยู่บนฟัน เหงือก และอุปกรณ์บนฟัน และเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพเหงือกหรือฟันผุ แบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์จะสัมผัสกับอาหารที่เรารับประทานและผลิตกรดที่ทำให้ฟันผุออกมา นอกจากนี้แล้ว คราบจุลินทรีย์ยังทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเหงือกตั้งแต่เริ่มต้นถึงรุนแรง ซึ่งอาจพัฒนากลายเป็นการติดเชื้อรุนแรง ส่งผลให้กระดูกเสียหายและทำลายเนื้อเยื่อพยุงที่อยู่รอบ ๆ ฟัน

วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ กำจัดคราบจุลินทรีย์ออกไปก่อนที่มันจะมีโอกาสสะสมและก่อปัญหา การแปรงฟันสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์บนและใต้ร่องเหงือก และบนผิวฟันได้ การใช้ไหมขัดฟันช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกจากซอกฟันและใต้ร่องเหงือก นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์ดูแลช่องปากแบบอื่น ๆ มารักษาความสะอาดเหงือกและฟันได้เช่นกัน

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องแปรงฟันและขัดฟันเป็นประจำทุกวัน

การวางแผน

ฟันแข็งแรงไม่เพียงช่วยให้คุณดูดีและรู้สึกดีเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณสามารถรับประทานอาหารและพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย สุขภาพช่องปากจึงถือว่าสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของคนเรา

การดูแลสุขภาพช่องปากเชิงป้องกัน รวมถึงการแปรงฟันและขัดฟันอย่างถูกวิธี จะช่วยยับยั้งปัญหาสุขภาพช่องปากไม่ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเจ็บปวดน้อยกว่า ใช้เงินน้อยกว่า และสร้างความกังวลน้อยกว่าการปล่อยให้ปัญหาลุกลามจนต้องไปรักษากับทันตแพทย์ด้วย

ระหว่างรอไปพบทันตแพทย์แต่ละครั้ง เรามีวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ ปัญหาสุขภาพเหงือก และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

  • แปรงฟันให้สะอาดหมดจดวันละสองครั้ง อย่างน้อยครั้งละสองนาที และขัดฟันเป็นประจำทุกวัน

  • รับประทานอาหารอย่างสมดุล และจำกัดปริมาณของว่างระหว่างมื้อ

  • ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์

  • บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์หรือน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารระงับเชื้อแบคทีเรีย หากทันตแพทย์หรือนักทันตภิบาลแนะนำให้คุณใช้

**หมายเหตุ: บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใด ๆ