การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ครอบฟัน

สะพานฟันและ
ครอบฟัน

สะพานฟันและครอบฟัน คือ อุปกรณ์ทันตกรรมประดิษฐ์ที่ทันตแพทย์ใช้ติดลงกับฟันหรือรากฟันเทียม เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่