คำจำกัดความ

ข้อต่อขากรรไกร (TMJ) คือข้อต่อส่วนที่เชื่อมขากรรไกรเข้ากับกระดูกขมับ ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า TMD เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อและขากรรไกรบริเวณใบหน้าผิดปกติ

สัญญาณและอาการ

สัญญาณและอาการของโรค TMD มีหลายอย่าง การจะฟันธงลงไปว่าคุณเป็นโรค TMD หรือไม่ มักจะทำได้ยาก เพราะอาการบางอย่างหรือรทั้งหมดที่แสดงออกมาอาจบ่งชี้ถึงโรคอื่นได้ด้วย การวินิจฉัยโรคอย่างเหมาะสมจะต้องทำโดยทันตแพทย์

อาการของโรค TMD ที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่

  • ปวดใบหน้า ขากรรไกร หรือบริเวณหู

  • ปวดหัว (มักจะคล้ายกับปวดไมเกรน) ปวดหู และรู้สึกปวดและหนักบริเวณหลังดวงตา

  • ได้ยินเสียงดังคลิกหรือดังเปาะเมื่ออ้าหรือหุบปาก

  • ขากรรไกร "ติด" ล็อก หรืออยู่ผิดตำแหน่ง

  • ขากรรไกร "ติด" ล็อก หรืออยู่ผิดตำแหน่ง

  • เคี้ยวหรือกัดลำบาก

  • หน้าบวม

  • การสบฟัน (ตำแหน่งสบกันของฟันบนและฟันล่าง) เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

สาเหตุ

TMD มักจะเกิดจากปัญหาของกล้ามเนื้อขากรรไกรหรือข้อต่อ ขากรรไกรของคุณอาจจะส่งเสียงดังคลิกหรือดังเปาะ หรือแม้แต่ "ติดขัด" อยู่บ่อย ๆ หากมีอาการแบบนี้ ควรไปพบทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเพื่อขอคำปรึกษาและตรวจหาสาเหตุ

การวินิจฉัย

ในการวินิจฉัยโรค TMD นั้น ทันตแพทย์จะประเมินอาการทางการแพทย์และทางทันตกรรมอย่างละเอียด รวมทั้งถ่ายเอ็กซ์เรย์ (พาโนรามิก) เพื่อประเมินข้อต่อขากรรไกรและโครงสร้างโดยรอบ และตรวจการสบฟันของคุณ นอกจากนี้ยังอาจจะตรวจกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อของศีรษะและลำคอเพื่อดูว่ามีการอักเสบหรือไม่ ทันตแพทย์อาจจะให้คุณบริหารหรือเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ หรืออาจจะส่งตัวคุณไปให้ศัลยแพทย์กระดูกใบหน้าและขากรรไกรตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

การรักษา

ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้คุณปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้หนึ่งข้อขึ้นไป

  • ลดอันตรายจากการบดหรือขบฟัน โดยให้ผู้ป่วยสวมเฝือกสบฟันหรือ สปลินท์ ที่ผลิตตามรูปฟันของคุณ โดยสวมครอบฟันบนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันบนบดกับฟันล่าง

  • เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อควบคุมความตึงเครียดของกล้ามเนื้อขากรรไกร ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้คุณไปฝึกฝนหรือปรึกษาแพทย์เพื่อลดความเครียด