80379996
Badge field

เฝือกสบฟันและการดูแลรักษา

Published date field

เมื่อคุณได้รับการปรับเฝือกสบฟันให้พอดีกับฟันแล้ว คุณต้องเรียนรู้วิธีการดูแลเฝือกสบฟันของคุณอย่างถูกวิธี ควรใส่เฝือกสบฟันในระหว่างการฝึกและการแข่งขันกีฬาเท่านั้น ไม่เคี้ยวเฝือกสบฟันเพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัสดุทำ จากพลาสติกหรือลามิเนตลดลงได้

ทันตแพทย์ของคุณควรตรวจดูให้แน่ใจว่าเฝือกสบฟันของคุณ ไม่มีขอบแหลมคมเพราะอาจระคายเคืองหรือสร้างความเสียหายกับเนื้อเยื่อของเหงือกหรือแก้มได้ หลังจากที่ใส่เฝือกสบฟันแล้ว ให้ตรวจเช็คความเสียหาย หากเฝือกสบฟันของคุณได้รับความเสียหาย ให้เปลี่ยนใช้อันใหม่ จะทำให้ไม่ระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเหงือก เฝือกสบฟันของคุณอาจมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น หากได้รับการดูแลที่ถูกวิธี

หลังจากใส่เฝือกสบฟันแล้ว ควรทำความสะอาดด้วยน้ำเย็นและใช้แปรงสีฟันและยาสีฟัน เพื่อกำจัดแบคทีเรียที่อาจแพร่ขยายในระหว่างการใช้งาน ล้างเฝือกสบฟันให้สะอาดและวางไว้ในภาชนะบรรจุเพื่อเก็บ รักษาในอุณหภูมิห้อง จนกว่าจะนำมาใช้ในการฝึก หรือการแข่งขันครั้งต่อไป ให้นัดพบผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของคุณเพื่อทำการนัดหมายทางทันตกรรมตามปกติ และเพื่อหารือเกี่ยวกับความกังวลใดๆ หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเฝือกสบฟันในการเล่นกีฬา


© Copyright 2009 Colgate-Palmolive Company

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม