143921923
Badge field
Published date field

การไปพบทันตแพทย์และ
สิ่งที่จะต้องพบเจอ

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างการไปพบทันตแพทย์
สิ่งแรกที่สำคัญมากก็คือการไปพบทันตแพทย์ที่คุณรู้สึกสะดวกใจที่จะพบ เมื่อคุณพบทันตแพทย์ที่คุณชื่นชอบแล้ว ก็จัดตารางนัดหมายกับเชา ก่อนที่ปัญหาในช่องปากต่างๆ จะเกิดขึ้น

ในการไปพบทันตแพทย์ครั้งแรก ทันตแพทย์จะสอบถามอย่างละเอียดถึงประวัติทางสุขภาพของคุณ ในการไปพบทันตแพทย์ครั้งต่อๆไป ให้คุณแจ้งทางคลินิกทันทีหากสภาวะทางร่างกายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไป

การเข้าพบทันตแพทย์ส่วนใหญ่มักจะเป็นการเข้าตรวจเช็คสุขภาพ การหมั่นจรวจเป็นประจำ (ทุกๆ 6 เดือน) จะช่วยให้ฟันของคุณอยู่ในสภาพที่สะอาด มีฟันที่แข็งแรงอยู่กับคุณไปนานเท่านาน นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆก่อนที่จะพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่อีกด้วย

 • การทำความสะอาดอย่างทั่วถึง:
  การเข้าไปตรวจเช็คสุขภาพไม่ว่าจะจากทันตแพทย์ หรือจากผู้เชี่ยวชาญสุขลักษณะช่องปาก จะรวมไปถึงการทำความสะอาดช่องปากทั้งหมดด้วย ผู้เชี่ยวชาญสุขลักษณะช่องปากจะใช้เครื่องมือชนิดพิเศษเพื่อขูดและทำความสะอาดบริเวณใต้ขอบเหงือก เพื่อขจัดคราบพลัคและคราบหินปูนที่ก่อตัวขึ้น ซึ่งคราบเหล่านี้สามารถทำให้เกิดปัญหาเหงือก ฝันผุ กลิ่นปาก และปัญหาอื่นๆได้ ทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสุขลักษณะช่องปากอาจจะขัดและเคลือบฟันให้อีกด้วย
 • การตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน:
  ทันตแพทย์จะทำการตรวจเช็คสุขภาพฟัน เหงือก และช่องปากของคุณอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาสัญญาณการเกิดปัญหาและปัญหาต่างๆ เป้าหมายของทันตแพทย์ก็คือการช่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และป้องกันปัญหาต่างๆก่อนที่จะรุกลามใหญ่โต ซึ่งวิธีที่ดีก็คือการตรวจหาปัญหาให้พบและทำการรักษาให้ทันท่วงที
 • การเอ็กซ์เรย์:
  การที่ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการเอ็กซ์เรย์นั้นขึ้นอยู่กับอายุ ความเสี่ยงของปัญหาและลักษณะอาการ การเอ็กซ์เรย์จะช่วยให้สามารถวินิจฉัยปัญหาที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น อาการบาดเจ็บที่ขากรรไกร ฟันคุด เป็นฝี เป็นซีสต์ เนื้องอก หรือฟันผุบริเวณซอกฟัน ในคลินิกทันตกรรมสมัยใหม่จะใช้เครื่องมือที่ไม่ปล่อยและแผ่รังสีออกมาอย่างรุนแรง คุณจะได้รับรังสีเทียบเท่ากับการได้รับรังสีจากพระอาทิตย์ในตอนกลางวัน หรือการนั่งดูทีวีตอนสุดสัปดาห์เท่านั้น แต่เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน คุณควรสวมเสื้อคลุมที่ทำด้วยตะกั่วเมื่อทำการเอ็กซ์เรย์ และหากคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่ คุณควรแจ้งให้ทันตแพทย์รู้ และจะทำการเอ็กซ์เรย์ก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น
  ทันตแพทย์อาจจะขอให้คุณทำเอ็กซ์เรย์แบบ 140 องศา หรือที่เรียกว่า พาโนเร็กซ์ การถ่ายเอ็กซ์เรย์แบบนี้จะทำให้ทันตแพทย์มองเห็นขากรรไกรบนและล่างได้อย่างชัดเจนด้วยฟิล์มเอ็กซ์เรย์เพียงแผ่นเดียว ซึ่งจะช่วยทำให้ทันตแพทย์เข้าใจถึงการขบกัด และความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของฟันและโครงสร้างรูปโค้งของปาก

ควรไปพบทันตแพทย์บ่อยแค่ไหน
ถ้าฟันและเหงือกของคุณมีรูปทรงที่เป็นปกติ คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพบทันตแพทย์อีกเป็นระยะเวลานานถึง 3-6 เดือน แต่หากต้องมีการทำการรักษา เช่นอุดฟัน การถอนฟันกรามซี่ที่ 3 หรือการซ่อมแซมฟันที่ครอบไว้ คุณควรที่ทำการนัดหมายกับทันตแพทย์ไว้ก่อนล่วงหน้า และก็อย่าลืมถามคำถามทุกคำถามที่คุณอยากรู้กับทันตแพทย์ เพราะมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้คำตอบในสิ่งที่คุณอยากรู้

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม